• Najpopularniejsze wpisy,  Nauka

    Cierpienie, lęk i miłość

    Zawartość nieświadomego umysłu każdego człowieka została ukształtowana przez otoczenie – rodziców, znajomych, cały kolektyw socjalny – w przeszłości. Ta zawartość zawsze związana jest z lękiem, który otoczenie przekazało danej jednostce. Nosząc w sobie nieuświadomiony lęk, rodzice, przyjaciele, nauczyciele – cały kolektyw ludzki – przekazuje go dalej kolejnym jednostkom. Rodzice, chcąc dobrze dla swoich dzieci, tresują je batem kar i nagród pod pręgierzem zakazów i nakazów. Wmawiają dzieciom, że nie są wystarczająco dobre, że muszą się starać, że muszą ciężko pracować, żeby coś osiągnąć, a gdy tak się nie stanie, to nie zasługują na nic. Mają siedzieć prosto, słuchać uważnie, uczyć się, ćwiczyć…bluzeczka pod szyją ma być zapięta na ostatni guzik,…